Konto PRP

KONTO PRP

Dla konsumentów nie posiadających innego rachunku w walucie PLN

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku;
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty w placówkach banku;
  • waluta rachunku PLN;
  • łatwość dokonywania wpłat i wypłat z rachunku;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty;
  • gwarancja bezpieczeństwa środków na rachunku;

Dla kogo?

konto dedykowane dla osób fizycznych

Jak założyć rachunek?

Udaj się do wybranej placówki Banku.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty