Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.

 

TAB I. PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE PLN

 

Rodzaj Przelewu

Placówka Banku

System bankowości elektronicznej

1. PRZELEW WEWNĘTRZNY:

1.1 Na rachunek w Banku1

w godzinach pracy placówki

1545

2. PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY:

2.1 ELIXIR2

1400

1530

2.2 Przelew ekspresowy1,3

w godzinach pracy placówki

24h

2.3 SORBNET4

1400

1400

3. PRZELEW PRZYCHODZĄCY:

3.1 Przelew wewnętrzny z rachunków w Banku1

1800

 

3.2 ELIXIR

I sesja do godziny 750

II sesja do godziny 900

III sesja do godziny 1300

IV sesja do godziny 1600

3.3 Przelew ekspresowy1,3

24h

3.4 SORBNET4

1600

 

TAB II. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

 

 

Rodzaj Przelewu

 

Data waluty

 

Placówka Banku

System bankowości elektronicznej

1. PRZELEW WYCHODZĄCY:

1.1 Przelew w trybie standardowym:

1.1.1 SEPA, Polecenie wypłaty w walucie EUR2

D+1

1345

1345

1.1.2 Pozostałe polecenia wypłaty2

D+2

w godzinach pracy

placówki

1500

1.2 Przelew w trybie pilnym

D

1230

1230

2. PRZELEW PRZYCHODZĄCY:

2.1 Na rachunek w Banku

D

1530

3. PRZELEW WEWNĘTRZNY:

3.1 Na rachunek w Banku1

D

w godzinach pracy

placówki

1545

 

1 Przelewy zlecone po godzinie 1600 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą/uznają rachunek klienta z datą następnego dnia roboczego, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w danym dniu.

2 Przelewy zlecone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

3 Zlecenia płatnicze w trybie ekspresowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji (Expresselixir) w trybie ekspresowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w BS Sędziszów Młp. do kwoty 20 000 PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzonych w PLN.

4      Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, od godziny 7:30 do godziny granicznej.