• ubezpieczenia majatkowe;
  • ubezpieczenia komunikacyjne;
  • ubezpieczenia majątkowe;
  • ubezpieczenia komunikacyjne;
  • ubezpieczenia majątkowe
  • ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie na życie;

Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych dla Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim