Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim

PLACÓWKI

C e n t r a l a


ul. 3-go Maja 18

39-120 Sędziszów Małopolski


godziny obsługi klientów:

poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 16:00


numery kontaktowe:

Obsługa Klientów:

17 22 16 772

obsługa rachunków wewnętrzny: 43, 44, 45, 46;

kredyty wewnętrzny: 40, 41, 42;

Biuro Zarządu:

17 22 20 057

O d d z i a ł   I w i e r z y c e


Iwierzyce 186 b

39-124 Iwierzyce


godziny obsługi klientów:

poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:00


numery kontaktowe:

Obsługa Klientów:

17 22 21 008

 

F i l i a   S ę d z i s z ó w   M ł p.


ul. 3-go Maja 47

39-120 Sędziszów Małopolski


godziny obsługi klientów:

poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do 15:30


numery kontaktowe:

Obsługa Klientów:

17 22 16 376

 

Infolinia Banku:

tel. 17 250 99 35 (czynna 24/h)

Kanały szybkiego blokowania zdalnego dostępu do rachunku:

  1. Wyślij pod numer 661 000 320 komendę SMS o treści:
  2. BI#identyfikator – gdzie BI to Blokada Identyfikatora, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
  3. BI#identyfikator#PESEL – gdzie BI to Blokada Identyfikatora z dowolnego numeru telefonu;
  4. BW#Identyfikator – gdzie BW to pełna blokada do wszystkich kanałów dostępu do rachunku, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
  5. BWI#Identyfikator#PESEL – gdzie BW to pełna blokada do wszystkich kanałów dostępu do rachunku, z dowolnego numeru telefonu;
  6. BM#identyfikator – gdzie BM to blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
  7. BM#identyfikator#PESEL – gdzie BM to blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, z dowolnego numeru telefonu;
  8. BP#PESEL – komenda blokuje dostęp do wszystkich kanałów (IB, IBF, Aplikacja Mobilna) dla użytkownika z danym numerem PESEL. 

UWAGA – identyfikator – to indywidualny numer klienta nadawany w trakcie udostępniania usługi IB.