Metody szybkiego blokowania dostępu do rachunku przez elektroniczne kanału dostępu

Infolinia Banku:

tel. 17 250 99 35 (czynna 24/h)

 • po uzyskaniu połączenia wybierz 3 (Blokowanie kanałów dostępu do banku);
 • wybierz 2 blokowanie IB
 • wprowadź identyfikator IB;
 • zatwierdź wybierając 1;

 

Kanały szybkiego blokowania zdalnego dostępu do rachunku:

 1. Wyślij pod numer 661 000 320 komendę SMS o treści:
 2. BI#identyfikator – gdzie BI to Blokada Identyfikatora, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
 3. BI#identyfikator#PESEL – gdzie BI to Blokada Identyfikatora z dowolnego numeru telefonu;
 4. BW#Identyfikator – gdzie BW to pełna blokada do wszystkich kanałów dostępu do rachunku, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
 5. BWI#Identyfikator#PESEL – gdzie BW to pełna blokada do wszystkich kanałów dostępu do rachunku, z dowolnego numeru telefonu;
 6. BM#identyfikator – gdzie BM to blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, z numeru tel. przypisanego do rachunku;
 7. BM#identyfikator#PESEL – gdzie BM to blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank, z dowolnego numeru telefonu;
 8. BP#PESEL – komenda blokuje dostęp do wszystkich kanałów (IB, IBF, Aplikacja Mobilna) dla użytkownika z danym numerem PESEL. 

UWAGA – identyfikator – to indywidualny numer klienta nadawany w trakcie udostępniania usługi IB.