~ Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim ~

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW STATUTOWYCH BANKU

 1. Pan Wiesław Wojdon – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 2. Pan Wacław Doroba – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 3. Pani Wanda Przybek – Sekretarz Rady Nadzorczej;
 4. Pan Bronisław Paśko – Członek Rady Nadzorczej;
 5. Pani Józefa Czapka – Członek Rady Nadzorczej;
 6. Pani Józefa Mędrygał – Członek Rady Nadzorczej;
 7. Pan Wojciech Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
 8. Pan Robert Stefański – Członek Rady Nadzorczej;
 9. Pani Elżbieta Bira – Członek Rady Nadzorczej.
 1.  – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 2.  – Członek Komitetu Audytu;
 3.  – Członek Komitetu Audytu.
 1. Pan Mieczysław Cios – Prezes Zarządu;
 2. Pan Marcin Świder – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych;
 3. Pani Barbara Stępień – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych;

MISJA BANKU

Misją Banku Społdzielczego w Sędziszowie Małopolskim jest świadczenie w sposób profesjonalny i kompleksowy, nowoczesnych usług finansowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej. Bank jako aktywny uczestnik życia lokalnego, wspiera przedsięwzięcia o chcrakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym 

HISTORIA BANKU

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. został powołany do życia w 1901 r. jako Spółka Oszczędności i Pożyczek a misją jego twórców było jak najlepsze zaspokajanie potrzeb swoich członków w zakresie podstawowych usług finansowych. Przełożonym Zarządu Spółki wybrany został Marcin Jasiński a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Antoni Ziemliński.

Dnia 21 grudnia 1924 r. nazwa SOP uległa zmianie na Kasa Stefczyka. Po wyzwoleniu w dniu 6 lipca 1947 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Kasy Stefczyka, na którym wprowadzono nową, aktualną do dziś nazwę „Bank Spółdzielczy.”

Od samego początku Bank był i pozostał do dnia dzisiejszego instytucją wyłącznie polską. Również twórcy Banku powoływali go z myślą o jak najlepszym służeniu miejscowemu społeczeństwu, najpierw ratując przed lichwą i galicyjską biedą a później stymulując powolny rozwój gospodarczy. Kontynuowanie dzieła założycieli jest nieprzerwaną misją historyczną Banku.