Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. został powołany do życia w 1901 r. jako Spółka Oszczędności i Pożyczek a misją jego twórców było jak najlepsze zaspokajanie potrzeb swoich członków w zakresie podstawowych usług finansowych. Przełożonym Zarządu Spółki wybrany został Marcin Jasiński a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Antoni Ziemliński.

Dnia 21 grudnia 1924 r. nazwa SOP uległa zmianie na Kasa Stefczyka. Po wyzwoleniu w dniu 6 lipca 1947 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Kasy Stefczyka, na którym wprowadzono nową, aktualną do dziś nazwę „Bank Spółdzielczy.”

Od samego początku Bank był i pozostał do dnia dzisiejszego instytucją wyłącznie polską. Również twórcy Banku powoływali go z myślą o jak najlepszym służeniu miejscowemu społeczeństwu, najpierw ratując przed lichwą i galicyjską biedą a później stymulując powolny rozwój gospodarczy. Kontynuowanie dzieła założycieli jest nieprzerwaną misją historyczną Banku.