Zmiany wysokości stawek opłat i prowizji

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”, zgodnie z Uchwałą Zarządu numer 2/10/Z/2020, z dnia 29.05.2020 r.

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”, zgodnie z Uchwałą Zarządu numer 2/10/Z/2020,  z dnia 29.05.2020 r.