Zmiany wysokości stawek opłat i prowizji

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”