Zmiany wysokości stawek opłat i prowizji

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”, zgodnie z Uchwałą Zarządu numer 1/8/Z/2020, z dnia 16.04.2020 r.

 Zmiana “Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.”, zgodnie z Uchwałą Zarządu numer 1/8/Z/2020, z dnia 16.04.2020 r.