Prawa autorskie

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim oświadcza, że jeżeli nie zostało wskazane inaczej, niniejsza strona internetowa (www.bssedziszow.pl), w tym jej architektura, treść, projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Banku oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie strony lub jej elementów (informacji, tekstów, zdjęć), modyfikowanie, wykorzystywanie strony lub  jej elementów (w tym elementów graficznych), może być dokonane jedynie pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich przysługujących Bankowi.

Informacje

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim zastrzega, że wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie www nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Udostępnione na stronie www Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim dane mają charakter wyłącznie informacyjny.