Lokata NA NOWE ŚRODKI

 
 • NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE NA RYNKU;
 • 6M – 6%, 12M – 7% w skali roku;
 •  0 zł za otwarcie lokaty;
 • najkorzystniejsze okresy lokowania  6M   oraz 12 M;
 • brak określenia górnej kwoty lokaty;
 •  możesz założyć nieograniczoną liczbę lokat;
 • dostępna dla wszystkich klientów;
 • oprocentowanie zmienne;

Oprocentowanie

LOKATA 6M

6 %

LOKATA 12 M

7 %

Parametry lokaty

 • Lokata na nowe środki jest produktem promocyjnym, obowiązującym do dnia 31.12.2022 roku;
 • lokata możliwa do zakładania w PLN;
 • oprocentowanie zmienne;
 • minimalna kwota lokaty 1000 zł
 • lokata zakładana dla nowych środków na rachunku;
 
Definicja NOWE ŚRODKI: środki ponad łączne saldo zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, depozytowych i rozliczeniowych (w tym a’vista i ROR), prowadzonych w złotych lub w walucie obcej, według stanu na dzień 30.11.2022 r. oraz nowi klienci Banku. Dla ustalenia salda środków zdeponowanych w Banku, kwoty zgromadzone na rachunkach prowadzonych w walucie obcej, przelicza się na złote polskie, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 30.11.2022 roku
Definicja nowych środków:
 

Dla kogo?

Lokata NA NOWE ŚRODKI skierowana Klientów (osób fizycznych)

Gdzie założyć lokatę?

Udaj się do wybranej placówki Banku.

Dokumenty