Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Oprocentowanie liczone w stosunku rocznym.

LP

RODZAJ LOKATY

OPROCENTOWANIE

STAWKA

RODZAJ %

1.

1 miesięczna

2,0 %

 

 

 

zmienne

2.

2 miesięczna

2,0 %

3.

3 miesięczna

3,0 %

4.

6 miesięczna

3,5 %

5.

12miesięczna

4,0 %

6.

24 miesięczna

4,5 %

7.

36 miesięczna

5,0 %

 

DEPOZYTY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLKIM GWARANTUJE BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 

oferta obowiązuje od dnia 20.06.2022 roku