Informacje podlegające ujawnieniom

B a n k    S p ó ł d z i e l c z y    w    S ę d z i s z o w i e   M a ł o p o l s k i m     ~   r o k   z a ł o ż e n i a   1 9 0 1 ~

Dane adresowe:

ul. 3-go Maja 18;

39-120 Sędziszów Młp

FORMA PRAWNA: SPÓŁDZIELNIA

KRS: 0000082616 ~XII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Rzeszowie

NIP: 8180002334;

REGON: 000507408;

~2022 rok~

Informacje określone w Art. 111 Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w Art. 111a Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w art. 111b Ustawy Prawo bankowe

~2021 rok~

Informacje określone w Art. 111 Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w Art. 111a Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w art. 111b Ustawy Prawo bankowe

~2020 rok~

Informacje określone w Art. 111 Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w Art. 111a Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w art. 111b Ustawy Prawo bankowe

~2019 rok~

Informacje określone w Art. 111 Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w Art. 111a Ustawy Prawo bankowe

Informacje określone w art. 111b Ustawy Prawo bankowe

~2016 rok~