Informacja dodatkowa wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe