INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Jeżeli posiadany dokument tożsamości jest nieaktualny lub zbliża się jego termin ważności, koniecznie skontaktuj się  z Nami.

W przypadku klientów posiadających nieaktualny dowód osobisty, chcących wykonać operację na rachunku w placówkach BS operacja taka nie zostanie zrealizowana do dnia przedstawienia do Banku uaktualnionego dokumentu. 

Ponadto od dnia 6 czerwca 2023 roku  wszyscy użytkownicy bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp., którzy posiadają nieaktualny dokument tożsamości lub nie zgłosili do Banku danych nowego dokumentu tożsamości zostaną przełączeni w bankowości internetowej na tryb pasywny. Tryb pasywny oznacza brak możliwości wykonywania przelewów internetowych. Możliwe będzie jedynie przeglądanie historii rachunku oraz dokonanie aktualizacji dokumentu tożsamości.

Pełną funkcjonalność rachunku przywrócona zostanie niezwłocznie, po zaktualizowaniu przez użytkownika bankowości internetowej, danych dokumentu tożsamości.

Dla ułatwienia aktualizacji danych przygotowaliśmy w naszym systemie bankowości elektronicznej specjalny formularz, który znajduje się w zakładce USTAWIENIA – MOJE DANE – DOWÓD OSOBISTY. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji i samodzielne wprowadzenie danych dowodu osobistego.

Aktualizacja danych możliwa jest również w każdej placówce naszego Banku.

Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp., Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o każdej zmianie danych osobowych.