Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

RKO jest świadczeniem dla rodziców dzieci w przedziale wiekowym od 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko:

  1.  świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego;
  2. wynosi łącznie 12 tys. zł, 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok;
  3. wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej;
  4. świadczenie nie jest wliczane do dochodu rodziny przy wnioskowaniu o inne świadczenia;
  5. przyznawane przez ZUS – wyłącznie drogą elektroniczną.
 
Gdzie składać wniosek:
  1. przez Bankowość Elektroniczną Naszego Banku;
 
lub na portalach:
  1. portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej),
  2. www.zus.pl/portal/logowanie.npi

 

sprawdź więcej na stronie ZUS