Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

  • Mieczysław Cios Prezes Zarządu
  • Marcin Świder Wiceprezes Zarządu
  • Barbara Stępień Członek Zarządu