Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

  • Mieczysław Cios Prezes Zarządu
  • Ewa Lew Wiceprezes Zarządu
  • Wanda Przybek Członek Zarządu