Sm@rt wypłata to usługa umożliwiająca dokonywanie wypłat z bankomatów Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp., bez użycia karty. Klienci Banku za pośrednictwem bankowości internetowej  lub Aplikacji Mobilnej definiują kwotę wypłaty (min 50 zł – max 500 zł.) oraz odbiorcę (numer telefonu na który zostanie przesłany transakcji). 

Jak korzystać ze Sm@rt wypłaty za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Nasz Bank:

  1. Zaloguj się do Aplikacji Nasz Bank.
  2. Wybierz: płatności/ Sm@rt wypłata.
  3. Zdefiniuj tytuł operacji / kwotę min 50 zł – max 500 zł / numer telefonu na który zostanie przesłany kod sm@rt wypłaty.
  4. Kliknij dalej / wykonaj.

Jak korzystać ze Sm@rt wypłaty za pośrednictwem Internet Bankingu:

  1. Zaloguj się w bankowości internetowej.
  2. Wybierz: rachunki / przelewy jednorazowe / sm@rt wypłata.
  3. Zdefiniuj kwotę min 50 zł – max 500 zł/ tytuł operacji / numer telefonu na który zostanie przesłany kod sm@rt wypłaty.
  4. Kliknij dalej / zatwierdź. 

Otrzymany przez SMS kod sm@rt wypłaty ważny jest przez 15 minut.  

Usługa sm@rt wypłata to wygodny sposób przekazania środków pieniężnych innej osobie. Kod sm@rt wypłaty może zostać wysłany np. na wskazany w dyspozycji numer osoby bliskiej. Kod sm@rt wypłaty można wykorzystać w bankomatach banku spółdzielczego.