Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Skład Rady Nadzorczej Banku:
 1. Pan Władysław Szczęch – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 2. Pan Wacław Doroba – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 3. Pan Zbigniew Motyka – Sekretarz Rady Nadzorczej;
 4. Pan Wiesław Wojdon – Członek Rady Nadzorczej;
 5. Pani Józefa Czapka – Członek Rady Nadzorczej;
 6. Pani Józefa Mędygrał – Członek Rady Nadzorczej;
 7. Pan Janusz Krasowski – Członek Rady Nadzorczej;
 8. Pan Robert Stefański – Członek Rady Nadzorczej;
 9. Pani Elżbieta Bira – Członek Rady Nadzorczej.
Skład Komitetu Audytu:
 1. Pani Józefa Mędygrał – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 2. Pan Janusz Krasowski – Członek Komitetu Audytu;
 3.  Pan Robert Stefański – Członek Komitetu Audytu.