Przelewy QR
Funkcja dostępna jest wyłącznie w urządzeniach mobilnych, umożliwia szybkie wprowadzenie danych do formularza przelewu, bez konieczności wpisywania danych ręcznie. Dane wprowadzane są wprost z faktury, za pomocą aparatu fotograficznego w telefonie. Aby operacja była możliwa do przeprowadzenia faktura musi zawierać QR kod. W trakcie wprowadzania danych klient skanuje tylko kod QR z dokumentu.