Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Oprocentowanie - Rachunki

*oprocentowanie liczone w stosunku rocznym
II.
Rachunki oszczędnościowe
 
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
1.
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
w tym Konto student
 
 0,16%
2.
Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką (avista)
 
0,06%
3.
Rachunek oszczędnościowy
0,06%
4.
Rachunek dla PKZP, Rad Rodziców
0,00% – 0,06%

*obowiązuje od 14.10.2014r.

III.
Rachunki
(klienci instytucjonalni)
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
1.
Rachunek bieżący
0,00% – 0,06 %
 
2.
Rachunek pomocniczy
0,00% – 0,06 %