Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Oprocentowanie - Depozyty

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MŁP. (tabela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 1/5/Z/2017 z dn. 01.02.2017r.

OPROCENTOWANIE LOKAT I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MŁP. (tabela)
* oprocentowanie liczone w stosunku rocznym

I.
Lokaty
(osoby fizyczne)
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
 
1.
Lokata standard:
– 1 – miesięczna
 
0,70%
2.
Lokata standard:
– 2 – miesięczna
 
0,90%
3.
Lokata standard:
– 3 – miesięczna
 
1,00%
4.
Lokata standard:
– 6 – miesięczna
 
1,30%
5.
Lokata standard:
– 12 – miesięczna
 
1,40%
6.
Lokata standard:
-24 – miesięczna
 
1,70%
7.
Lokata standard:
-36 – miesięczna
 
1,90%

*zmiany obowiązują od 08.02.2017r. dla nowo otwieranych i odnawianych

IV.
Lokaty
( klienci instytucjonalni)
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
1.
Lokata standard:
– 1 – miesięczna
 
0,70%
2.
Lokata standard:
– 2 – miesięczna
 
0,90%
3.
Lokata standard:
– 3 – miesięczna
 
1,00%
4.
Lokata standard:
– 6 – miesięczna
 
1,30%
5.
Lokata standard:
– 12 – miesięczna
 
1,40%
6.
Lokata standard:
-24 – miesięczna
 
1,70%
7.
Lokata standard:
-36 – miesięczna
 
1,90%
* oprocentowanie liczone w stosunku rocznym
*zmiany obowiązują od 08.02.2017 dla nowo otwieranych i odnawianych