Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Z uwagi na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z lub do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).

Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 roku, wprowadzamy zakaz realizacji przekazów do/z Federacji Rosyjskiej. 

Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.