Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Prowizje i opłaty - obsługa kasowa

OBSŁUGA KASOWA

Lp.
Rodzaj czynności / usług
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Wpłaty gotówkowe:
 
 
1.1
dokonywane w kasach banku za:
– telefony, telewizję satelitarną i kablową , energię, gaz, wodę, nieczystości stałe 
 
 
 
2 zł
1.2
dokonywane na KRUS
od każdej wpłaty
3 zł
1.3
pozostałe na rachunki bankowe prowadzone
w innych bankach
 
 
 
0,5% min. 4 zł