Korzyści

Parametry

Oprocentowanie

Gdzie dostępna

  • 0 zł za otwarcie lokaty;
  • gwarancja zysku;
  • optymalne terminy lokat minimalna kwota lokaty 1000 zł;
  • brak maksymalnej kwoty lokaty;
  • oferta dostępna do 30.09.2022 roku;
  • lokata dostępna w PLN;
  • LOKATA DLA NOWYCH ŚRODKÓW;
  • oprocentowanie zmienne;
  • lokata sześciomiesięczna 6M oprocentowanie  6 %* w skali roku;
 
  • lokata dwunastomiesięczna 12M oprocentowanie 7 %* w skali roku;

Lokata dostępna w Placówkach Banku;

Definicja NOWE ŚRODKI: środki ponad łączne saldo zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, depozytowych i rozliczeniowych (w tym a’vista i ROR), prowadzonych w złotych lub w walucie obcej, według stanu na dzień 31.08.2022 r. oraz nowi klienci Banku. Dla ustalenia salda środków zdeponowanych w Banku, kwoty zgromadzone na rachunkach prowadzonych w walucie obcej, przelicza się na złote polskie, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 31.08.2022 roku.