Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Oferta kredytowa kierowana do osób fizycznych – konsumentów.

Kredyt konsumpcyjny – gotówkowy

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu kredytobiorcy i jej maksymalny pułap wynosi 10-cio krotność miesięcznych dochodów netto. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt konsumpcyjny – sezonowy

Kredyt sezonowy, podobnie jak kredyt gotówkowy, przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Może być traktowany jako wygodna forma pozyskania środków na niespodziewane inwestycje domowe (np. zakup sprzętu gospodarstwa domowego). Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 6-cio krotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 2 lata. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku .

Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

Kredyty w ROR przeznaczony jest, podobnie jak inne kredyty konsumenckie, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) na dowolny cel. Warunkiem uzyskania limitu kredytowego jest posiadanie ROR przez okres co najmniej 3-ech miesięcy a stosowane ograniczenia w określeniu kwoty limitu wynikają ze stałych wpływów na dany rachunek, jak też z uzyskiwanych dochodów. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt hipoteczny

Propozycja kredytowa adresowana jest do konsumentów z przeznaczeniem na realizację celów związanych z nabyciem lub budową i remontem budynków i lokali mieszkalnych. Wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów konsumenta a także wartości zabezpieczenia, które jako wiodące ustanawiane jest w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Okres kredytowania wynosi do 25 lat, wymagany jest udział własny w realizowaną inwestycję, który wynosi min. 20%. Bank finansuje również zakup działki budowlanej a kredyt może zostać udzielony na okres 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

Oferta kredytowa kierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną i rolników.

Kredyt konsumpcyjny – gotówkowy

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu kredytobiorcy i jej maksymalny pułap wynosi 10-cio krotność miesięcznych dochodów netto. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt konsumpcyjny – sezonowy

Kredyt sezonowy, podobnie jak kredyt gotówkowy, przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Może być traktowany jako wygodna forma pozyskania środków na niespodziewane inwestycje domowe (np. zakup sprzętu gospodarstwa domowego). Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 6-cio krotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 2 lata. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku .

Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

Kredyty w ROR przeznaczony jest, podobnie jak inne kredyty konsumenckie, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) na dowolny cel. Warunkiem uzyskania limitu kredytowego jest posiadanie ROR przez okres co najmniej 3-ech miesięcy a stosowane ograniczenia w określeniu kwoty limitu wynikają ze stałych wpływów na dany rachunek, jak też z uzyskiwanych dochodów. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt hipoteczny

Propozycja kredytowa adresowana jest do konsumentów z przeznaczeniem na realizację celów związanych z nabyciem lub budową i remontem budynków i lokali mieszkalnych. Wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów konsumenta a także wartości zabezpieczenia, które jako wiodące ustanawiane jest w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Okres kredytowania wynosi do 25 lat, wymagany jest udział własny w realizowaną inwestycję, który wynosi min. 20%. Bank finansuje również zakup działki budowlanej a kredyt może zostać udzielony na okres 10 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.