Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Prowizje i opłaty - Kredyty dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej, osób fizycznych

KREDYTY DLA OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, OSÓB FIZYCZNYCH

 

Lp.
Rodzaj czynności/ usług
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Udzielenie kredytu
 
 
1.1
na działalność gospodarczą:
 
 
1.1.1
w rachunku bieżącym
 
2,5%
1.1.2
obrotowego
od kwoty kredytu
2,5%
1.1.3
płatniczego
 
3%
1.1.3
inwestycyjnego
 
3%
1.2
osobom fizycznym – konsumentom:
 
 
1.2.1
konsumenckiego gotówkowego:
 
 
1.2.1.1
dla posiadaczy ror
 
 
1.2.1.1.1
do 2 lat
 
3,5%
1.2.1.1.2
powyżej 2 do 3 lat
 
3 %
1.2.1.1.3
powyżej 3 do 5 lat
od kwoty kredytu
2,5%
1.2.1.2
dla osób nie posiadających ror w banku:
 
 
1.2.1.2.1
do 2 lat
 
4,0%
1.2.1.2.2
powyżej 2 do 3 lat
od kwoty kredytu
 3,5 %
1.2.1.2.3
powyżej 3 do 5 lat
 
3%
1.2.2
konsolidacyjnego
 
1,5%
1.2.3
hipotecznego mieszkaniowego
od kwoty kredytu
od 1,5% do 2,0%
1.2.4
remontowo – budowlanego
 
od 1,5% do 2,0%
1.2.5
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 
1,5%
2.
Opłata przygotowawcza –rozpatrzenie wniosku kredytowego:
 
 
2.1.
kredyty hipoteczne mieszkaniowe
jednorazowo
150 zł
2.2
kredyty remontowo-budowlana
 
150 zł
3.
Sporządzenie aneksu i umowy ugody
jednorazowo
50 zł.
 
Uwaga: kwota płatna za każdy aneks i umowę ugody
 
 
4.
Podwyższenie limitu kredytowego, kwoty kredytu
jednorazowo
od podwyższonej kwoty
 
 
Uwaga: na zasadach obowiązujących w poszczególnych rodzajach kredytów
 
 
5.
Wdanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, oraz zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu.
 
 
jednorazowo
 
 
 
30 zł
6.
Wydanie odpisu umowy o kredyt
jednorazowo
15 zł
7.
Sporządzenie kserokopii dokumentu /1 str /
jednorazowo
1 zł
8.
 
Wysyłanie upomnień/ wezwań do zapłaty
 
jednorazowo
 
10 zł
 
Uwaga: kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.