Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym

 
 
 • można wnioskować o kredyt w wysokości do 50 000 zł,
 • OPROCENTOWANIE STAŁE okresie 12 miesięcy – 11,5 %;
 • prowizja 2 %;
 • odnawiany automatycznie co roku;
 • RRSO 12,27 %*

Korzyści

 • dostępny już w chwili podpisania umowy; 
 • automatycznie odnawiany po upływie 12 miesięcy bez konieczności podpisywania nowej umowy;
 • spłata limitu z każdorazowych wpływów na rachunek;
 • wysokość limitu uzależniona od wpływów na rachunek oraz okresu prowadzenia konta;
 • limit kredytowy powiększa dostępne środki na rachunku;
 • na dowolny cel – na wszystko na czego potrzebujesz

Dla kogo?

Dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, prowadzonego w Banku, posiadających stałe, regularne wpływy na rachunek.

Gdzie złożyć wniosek?

Udaj się do wybranej placówki Banku.

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Kredyt odnawialny w ROR może otrzymać wnioskodawca, który posiada w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp., rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, przez okres co najmniej 3 miesięcy, na którym odnotowywane są regularne wpływy z tytułu np. wynagrodzenia.

Jest to kredyt udzielany w formie linii kredytowej, z możliwością odnowienia na kolejne okresy, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu. 

NIE. To Ty decydujesz kiedy chcesz skorzystać, z dostępnych w ramach kredytu w ROR środków. Jeśli ich nie potrzebujesz Bank nie pobiera za to żadnej opłaty.

Musisz pracować minimum 3 miesiące, zanim zdecydujesz sie złożyć wniosek o kredyt. 

*Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 27.10.2022 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł w rachunku ROR, oprocentowanie stałe 9,5 %, całkowity koszt kredytu 374,21 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 60,00 zł, odsetki 284,21 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza rachunku 3.374,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,27 %