UNIWERSALNY kredyt hipoteczny

 • minimalna kwota kredytu 10 000 zł
 • oprocentowanie zmienne;
 • marża banku 4%;
 • prowizja od 1,5% do 3%;
 • do wyboru formuła rat równych lub malejących;
 • szybka decyzja kredytowa;
 • RRSO 11,96 %*

Korzyści

 • przeznacz kredyt na dowolnie wybrany przez siebie cel;
 • decyzja kredytowa do 21 dni;
 •  możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy;
 •  dogodny okres kredytowania;
 •  sam wybierasz system spłat – raty równe lub malejące;

Dla kogo?

Z UNIWERSALNEGO kredytu hipotecznego mogą skorzystać osoby fizyczne uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

Gdzie złożyć wniosek?

Udaj się do wybranej placówki Banku.

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

To środki pieniężne, będące w posiadaniu osoby ubiegający się o kredyt mieszkaniowy, które w części finansują zakup nieruchomości lub budowę domu.

To wszelkie koszty, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Chodzi między innymi o opłaty, odsetki, prowizje. 

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzeczach Banku oraz na wybranych prawach, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. 

To Klient wybiera czy chce co miesiąc spłacać raty w równej wysokości, czy raty malejące (tzn. co miesiąc niższe). W przypadku rat malejących początkowe obciążenia budżetu domowego są nieco wyższe, ale za to szybciej spłacamy kapitał i tym samym w całym okresie kredytowania zapłacimy mniej odsetek.

TAK. Warto dodać, że bank nie pobiera od wcześniejszej spłaty kredytu dodatkowych prowizji.

*Przykład reprezentatywny

Reprezentowany przykład dla kredytu Uniwersalnego hipotecznego wyliczona została przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy; oprocentowanie kredytu 11,08 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,08 %) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p. Raty miesięczne malejące, pierwsza najwyższa rata wynosi: 2533,66 PLN, ostatnia rata wynosi: 672,07 PLN. Całkowity koszt kredytu 279 909,12 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 276 690,12 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 PLN. W całym koszcie kredytu Bank uwzględnia koszty ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 476 690,12 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,96 %