Nowa funkcjonalność BLIK – przelew na numer telefonu w aplikacji Nasz Bank!

Udostępniamy Państwu nową funkcjonalność pozwalającą na wykonywanie przelewów na numer telefonu za pośrednictwem BLIKA w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Na czym polega przelew BLIK na telefon?

Funkcja ta polega na natychmiastowym przesyłaniu pieniędzy z rachunku bankowego jednego użytkownika na rachunek innego, z wykorzystaniem numerów telefonu uczestników transakcji. Główną zaletą przelewów za pomocą numeru telefonu w BLIK są szybkość, wygoda oraz brak konieczności posiadania numeru rachunku odbiorcy. Do uruchomienia usługi konieczna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Nasz Bank.
Maksymalna kwota przelewu 500 zł

Jak aktywować funkcję BLIK przelew na telefon ? 
Wymaga aktywnej usługi BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank!

1. Zaktualizuj aplikację „Nasz Bank”.

2. Zaloguj się do aplikacji i wejdź w opcje „Ustawienia” po czym kliknij Przelew na telefon BLIK”

3. Oznacz użytkowników przelewów na telefon BLIK i włącz możliwość odbierania przelewów na telefon BLIK.

Jak wykonać przelew na telefon BLIK ?

1. Wybierz opcje „Przelew na telefon”.

2. Wybierz odbiorcę lub wpisz numer telefonu.

Kontakty oznaczone BLIK mogą odbierać przelewy na telefon BLIK.

3. Uzupełnij szczegóły operacji i wybierz DALEJ.

4. Sprawdź dane przelewu, wybierz WYKONAJ ,podaj e-PIN i ZATWIERDŹ. Gotowe!