NOWE ZASADY AUTORYZACJI TRANSAKCJI KARTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INTERNET

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, zmieniają się zasady zabezpieczenia 3D Secure dla kart płatniczych.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób autoryzacji transakcji internetowych wykonywanych za pośrednictwem karty płatniczej. Do końca 2020 roku autoryzacja transakcji kartowej w Internecie odbywała się poprzez  wpisanie hasła SMS przesłanego na podany w Banku numer telefonu komórkowego tzw. kod 3D Secure.

Z dniem  1 stycznia 2021 r. transakcje dokonywane kartami płatniczymi w Internecie zabezpieczone kodem 3D Secure będą wymuszały (poza kodem SMS) dodatkowo podania kodu PIN dla usługi 3DSecure. UWAGA  jest to inny kod PIN niż wskazany dla karty. Nowy kod PIN stosowany jedynie dla uwierzytelniania usługi 3D Secure (zabezpieczającej transakcje internetowe kartą) należy samodzielnie ustanowić w portalu Kartosfera, pod adresem www.kartosfera.pl

W pytań pytań nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.