Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

  • zaufanie budowane przez pokolenia
  • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
  • doświadczona kadra
  • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

Prowizje i opłaty - obsługa kasowa

 

 OBSŁUGA KASOWA
 

 

Lp.
Rodzaj czynności / usług
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Wpłaty gotówkowe:
 
 
1.1
dokonywane w kasach banku za:
- telefony, telewizję satelitarną i kablową , energię, gaz, wodę, nieczystości stałe 
 
 
 
2 zł
1.2
dokonywane na KRUS
od każdej wpłaty
3 zł
1.3
pozostałe na rachunki bankowe prowadzone
w innych bankach
 
 
 
0,5% min. 4 zł