Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

  • zaufanie budowane przez pokolenia
  • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
  • doświadczona kadra
  • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

Oprocentowanie - Kredyty

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 1/8/Z/2015 z dnia 05.03.2015r.
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW   W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MŁP. (tabela)
(w stosunku rocznym)

 

I.
KREDYTY
OPROCENTOWANIE
1.
Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym:
- do 1 roku
- do 3 lat
- powyżej 3 lat
 
8,20% (stopa zmienna)
8,50% ( stopa zmienna)
8,90%( stopa zmienna)
2.
Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym:
- do 100 tys.zł.
- powyżej 100 tys.zł.
 
8,80%( stopa zmienna)
7,90%( stopa zmienna)
3.
Kredyty płatnicze:
- do 60 dni,
- do 90 dni
 
8,90%( stopa zmienna)
9,20%( stopa zmienna)
4.
Kredyty inwestycyjne:
- do 3 lat,
- do 5 lat
- powyżej 5 lat
 
7,40%( stopa zmienna)
7,80%( stopa zmienna)
8,20%( stopa zmienna)
5.
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe:
- do 10 lat,
- powyżej 10 do 25 lat
 
WIBOR 3 M +marża od 2,00% do 2,50%zmienna
WIBOR 3M +marża od 2,50% do 3,00% zmienna
6.
Kredyty remontowo budowlane
WIBOR 3M + marża od 2,50% do 3,00% zmienna
7.
Kredyty gotówkowe – szybka gotówka ( do 2 lat)
-dla osób wykonujących wolne zawody oraz pracowników banku
9,00% (stopa stała)
8,20%(stopa stała)
8.
Kredyty gotówkowe – konsumenckie:
-  od 2 do 3 lat,
- powyżej 3 lat
-dla osób wykonujących wolne zawody oraz pracowników banku
 
WIBOR 3 M+ marża 7,00% zmienna
WIBOR 3M + marża 7,20% zmienna
8,70%(stopa stała)
9.
Kredyty konsolidacyjne
9,50%(stopa stała)
10.
Kredyty sezonowe konsumenckie
wg odrębnej decyzji zarządu(stała)
11.
Kredyty odnawialne w ROR
8,90%(stopa stała)
12.
Kredyty wymagalne, przeterminowane
czterokrotność kredytu lombardowego