Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

  • zaufanie budowane przez pokolenia
  • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
  • doświadczona kadra
  • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim - Witamy!

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. został powołany do życia w 1901 r. jako Spółka Oszczędności i Pożyczek a misją jego twórców było jak najlepsze zaspokajanie potrzeb swoich członków w zakresie podstawowych usług finansowych. Przełożonym Zarządu Spółki wybrany został Marcin Jasiński a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Antoni Ziemliński.

Dnia 21 grudnia 1924 r. nazwa SOP uległa zmianie na Kasa Stefczyka. Po wyzwoleniu w dniu 6 lipca 1947 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Kasy Stefczyka, na którym wprowadzono nową, aktualną do dziś nazwę „Bank Spółdzielczy.”

Od samego początku Bank był i pozostał do dnia dzisiejszego instytucją wyłącznie polską. Również twórcy Banku powoływali go z myślą o jak najlepszym służeniu miejscowemu społeczeństwu, najpierw ratując przed lichwą i galicyjską biedą a później stymulując powolny rozwój gospodarczy. Kontynuowanie dzieła założycieli jest nieprzerwaną misją historyczną Banku.