Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

  • zaufanie budowane przez pokolenia
  • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
  • doświadczona kadra
  • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

 

Oprocentowanie - Depozyty

 

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH   W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MŁP. (tabela)

  

Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu 1/5/Z/2017 z dn. 01.02.2017r.

 
OPROCENTOWANIE LOKAT I RACHUNKÓW   OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SĘDZISZOWIE MŁP. (tabela)
 * oprocentowanie liczone w stosunku rocznym

 

I.
Lokaty
(osoby fizyczne )
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
 
1.
Lokata standard:
- 1 - miesięczna
 
0,70%
2.
Lokata standard:
- 2 - miesięczna
 
0,90%
3.
Lokata standard:
- 3 - miesięczna
 
1,00%
4.
Lokata standard:
- 6 - miesięczna
 
1,30%
5.
Lokata standard:
- 12 - miesięczna
 
1,40%
6.
Lokata standard:
-24 – miesięczna
 
1,70%
7.
Lokata standard:
-36 – miesięczna
 
1,90%

 

 *zmiany obowiązują od 08.02.2017r. dla nowo otwieranych i odnawianych
 
 

 

IV.
Lokaty
( klienci instytucjonalni)
OPROCENTOWANIE
(stopa zmienna)
1.
Lokata standard:
- 1 - miesięczna
 
0,70%
2.
Lokata standard:
- 2 - miesięczna
 
0,90%
3.
Lokata standard:
- 3 - miesięczna
 
1,00%
4.
Lokata standard:
- 6 - miesięczna
 
1,30%
5.
Lokata standard:
- 12 - miesięczna
 
1,40%
6.
Lokata standard:
-24 – miesięczna
 
1,70%
7.
Lokata standard:
-36 – miesięczna
 
1,90%

 

 
* oprocentowanie liczone w stosunku rocznym
*- zmiany obowiązują od 08.02.2017 dla nowo otwieranych i odnawianych